Till startsidan

Hem

Årsboken

Exkursioner

Seminarier

Om oss

Bli medlem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studiebesök i Hultsbruk
den 18 mars 2019

Föreningen Bergslagsarkiv inbjuder till en måndag i Hultsbruk i Östergötland. Dagen börjar med förmiddagskaffe och inrymmer därutöver
visning av Holmens arkiv, inrymt i ortens gamla för arkivändamål tillbyggda mejeri. Detta är ett sällsynt tillfälle att få se det stora skogs-,
sågverks- och pappersbruksbolagets historiska arkiv, som också innehåller handlingar från bruk i bland annat Uppland, Södermanland och
Östergötland – exempelvis arkivet från Hults bruk, som är känt inte minst för sin tillverkning av yxor och järnvägsdressiner. Lunch serveras i
Smidescentrum, om vars verksamhet det informeras i samband med en rundvandring i bruksmiljön. I besöket ingår också en visning av dagens yxtillverkning i Hultafors’ yxfabrik på orten. Samling vid Smidescentrum i Hultsbruk (se kartan nedan) kl. 11.00. (Till Hultsbruk kommer man genom att svänga av från väg 55/56 strax norr om Norrköping.) Dagen avslutas ca kl. 15.30.

Anmälan till arrangemanget skall vara inkommen senast måndagen 11 mars 2019. Anmäl dig emellertid gärna så snart som möjligt – deltagarantalet är begränsat! Anmälan kan lämnas via epost (info@bergslagsarkiv.se), brev (Föreningen Bergslagsarkiv, c/o Landsarkivet i Uppsala, Box 135, 751 04 Uppsala) eller telefon (019/777 19 52, Håkan Henriksson). Meddela vid anmälan eventuella födoämnesallergier och önskemål om vegetarisk kost.

Deltagande i besöket inkl. förmiddagskaffe med bulle och sopplunch
med kaffe på maten kostar per deltagare 295 kr. Beloppet insättes på
plusgirokonto 439 81 43-0 (Föreningen Bergslagsarkiv).

Mer information om studiebesöket hittar du i denna pdf-fil (nytt fönster öppnas).


Årsboken »Bergslagshistoria 2018«

Bergslagshistoria 2018Nu så har årsboken »Bergslagshistoria 2018« skickats ut till alla medlemmar!

Bergslagshistoria 2018 rymmer fem intressanta artiklar och ett antal guldkorn ur arkiven som på olika sätt belyser Bergslagens historia och tradition, arbete och kultur.

Sören Klingnéus skriver om Sveriges äldsta bevarade bergsprivilegier från 1340 som gäller Västra berget i Närke. Den fråga som länge sysselsatt forskningen är vilket »berg« som privilegiebrevet gäller. Näringslivet i regionen speglas i flera artiklar. Jan Gunnarsson berättar om buss­kungen Knut Oskar Gustavson, som tillsammans med sina fyra bröder länge domi­nerade busstrafiken i bland annat Örebro och Eskilstuna. Ragnar Boman skriver om hur han kartlagt brukets historia i Hälleforsnäs och hittat pusselbitar såväl i arkiv som hos privatpersoner. Kvinnors arbete och insatser i föreningslivet uppmärksammas i flera artiklar.
Jenny Moström skriver om Magda Svensson, Värmlands första hemkonsulent.
Ingrid Nilsson och Lisa Wendelius skriver om kvinnoidrotten inom Eskilstuna GUIF.

Under 2018 firas arkivåret runt om i landet med anledning av Riksarkivets
400-årsjubileum. I årsboken firar vi detta genom att i sju kortfattade artiklar sist i boken presentera guldkorn ur regionens arkiv. Bland annat får vi veta mer om masar på herrarbete i Närke på 1700-talet och kampen för kvinnlig rösträtt i Värmland i
början på 1900-talet.

Ja, det är en del av innehållet i den nya årsboken. Innehållsförteckningen hittar du här.

Om du inte redan är medlem i Föreningen Bergslagsarkiv så är det bara att skicka in en anmälan och boken blir din! Då får du förutom denna årsbok även 2019 års årsbok! Läs mer om medlemskapet här.


Gruvbyggnadsseminarium i Kopparberg

Föreningen Bergslagsarkiv höll ett seminarium kring gruvbyggnader i Bergslagen. Seminariet »Gruvans byggnader« onsdagen den 19 september 2018 i Kopparberg och Ställdalen.

Programmet omfattade föredrag av gruv- och lokalhistorikern Jan Kruse och arkitekturhistorikern Magnus Rönn samt efter lunch en bussexkursion till Ställberg. Under denna tur besågs bland andra gruvbyggnader på platsen, laven över Klingspors schakt vid Ställbergs gruva, en av landets äldsta betonglavar, och Haggruvans lave, som byggdes på 1950-talet helt i linje med tidens formspråk för industribyggnader. Den som ville fick också tillfälle att göra ett besök på Haggruvlavens tak! Seminariets första del (10.15‒13.50) ägde rum i Församlingshemmet, Laxbrogatan 18, Kopparberg. Tågresenärer hämtades vid stationen.

Mer information om seminariet hittar du i denna pdf-fil (nytt fönster öppnas).


GDPRDataskyddsförordningen

Allmänt
Från den 25 maj 2018 gäller den nya Dataskyddsförordningen (på engelska förkortad GDPR – General Data Protection Regulation). Föreningen Bergslagsarkiv respekterar allas rätt till integritet och vi är måna om att följa gällande regler för dataskydd.

Personuppgiftsansvarig
Föreningen Bergslagsarkiv.

Hur vi behandlar personuppgifter
Genom medlemskap i Föreningen Bergslagsarkiv samlas kontaktinformation med uppgifter avseende namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Dessa uppgifter används bland annat för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot våra medlemmar. Dessa uppgifter sparas endast så länge som det anses vara nödvändigt för verksamheten.

Vi lämnar inte ut uppgifter om enskilda personer utan tillstånd/samtycke.