Till startsidan

Hem

Årsboken

Exkursioner

Seminarier

Om oss

Bli medlem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bergslagshistoria 2011-2012

Bergslagshistoria 2011–2012

Innehåll

Kenneth Engvall Eskilstuna och Tunafors bruk.
Jan Kruse Förbrukare av Persbergsmalm.
Soili-Maria Olli Hädaren i gruvan.
Göran Sundström Järnhandeln – en bransch med lång historia.
Lena Röös »En förtviflad handling« – sliparänkan Vidén vid Rosenfors.
Bengt Antonsson & Hans Ling Wirsbo Bruks kolförsörjning från befälsboställen och soldattorp vid Bergs och Västerås kompanier vid Västmanlands regemente.
Elise Hovanta Sägen blev till sanning – Brunns silvergruva i Hedesunda.
Tomas Carlberg Nedtecknat av Elias Hermelin.
Jan Kruse Lok under jord vid Nordmarks gruvor.
Evert Lidén Åkers Styckebruk – gammalt bruksarkiv i ny skrud.
Oskar Nilsson Bruk, ägande och industriell omvandling – Näfveqvarns Bruk 1623–2010.
Thomas Kvarnbratt Företagsnedläggningar utan ansvar – några tankar om Billeruds rationaliseringsprogram.
Elisabeth Thorsell Gruvfogden Johan Yngström.

Pris: 100 kr plus porto