Till startsidan

Hem

Årsboken

Exkursioner

Seminarier

Om oss

Bli medlem

 

 

 

 

 

 

 

Bergslagshistoria 2010

Bergslagshistoria 2010

Innehåll

Göran Ekberg »Till publique nytta och fädernes landets tienst« – Anders Salholm som malmletare och konststigare
David Damell Järnhanteringen i Örebro län – några reflexioner utifrån nya dateringar rörande järnålder och medeltid.
Stefan Berggren Det kvarvarande vittnet.
Thomas Kvarnbratt Värmlandsarkiv fyller 40 år.
Elisabeth Thorsell »En hatfogel bland sina desipplar« – att gå i skola i Långban i början av 1800-talet.
Stefan A. Nilsson En brukspatronson från Närke på resa i 1690-talets Europa.
Linus Karlsson När järnmalm blev malmjärn –om järnmalmsförsörjningen i Lekebergslagen under 1800-talet.

Pris: Slutsåld