Till startsidan

Hem

Årsboken

Exkursioner

Seminarier

Om oss

Bli medlem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruk och brev

Föreningen Bergslagsarkiv inbjuder till en dag i Stockholm. Programmet börjar med förmiddagskaffe och omfattar därefter ett besök vid Jernkontoret, den svenska järn- och stålindustrins snart 275-åriga branschorganisation, där den bergshistoriska forskningen och Jernkontorets arkiv- och bildsamlingar presenteras. Efter lunch fortsätter vi med dagens andra studiebesök, som gäller Postmuseum, där en specialvisning inriktas på Bergslagens posthistoria.

Samling vid kaféet Panorama på våning 5 i Kulturhuset på Sergels torg kl. 09.45. Mellan Kulturhuset, Jernkontoret (Kungsträdgårdsgatan 10), restaurangen och Postmuseum (Lilla Nygatan 6) promenerar vi. Dagen avslutas ca kl. 15.00.

Anmälan till arrangemanget skall vara inkommen senast måndagen 22 november 2021. Anmäl dig emellertid gärna så snart som möjligt! Platsantalet är begränsat. Anmälan kan lämnas via epost (info@bergslagsarkiv.se), brev (Föreningen Bergslagsarkiv, c/o Landsarkivet i Uppsala, Box 135, 751 04 Uppsala) eller telefon (019/777 19 52, Håkan Henriksson). Meddela vid anmälan eventuella födoämnesallergier och önskemål om
vegetarisk kost.

Deltagande i besöket inklusive förmiddagskaffe med smörgås och lunch kostar per deltagare 300 kr. Beloppet insättes på plusgirokonto 439 81 43-0 (Föreningen Bergslagsarkiv).

Ett detaljerat program finns att hämta som en pdf-fil här.


Årsmöte på nätet den 21 april 2021

Med anledning av den fortsatt pågående pandemin höll Föreningen Bergslagsarkiv även i år ett digitalt årsmöte. I normala fall erbjuds en spännande exkursion till en plats eller ett arkiv i Bergslagen som en del i arrangemanget, något som av förklarliga skäl inte var möjligt i dessa tider. I samband med årets årsmöte visades istället Helena Karlssons digitala presentation om Hellefors bruks arkiv (kan nu även ses i sin helhet via Arkiv Sörmlands YouTube-kanal). Glädjande nog blev det trots den lite ovana digitala mötesplatsen ett välbesökt årsmöte då hela 44 personer deltog. Styrelsen omvaldes av årsmötet i sin helhet.

Efter årsmötet höll Anna-Sophia von Celsing och Ragnar Boman ett föredrag under rubriken »Brukspatronen i Sörmland: från arkiv till bok« där de berättade om den pågående forskningen om brukspatron Lars Gustaf von Celsing och Hellefors bruk.

Glädjande nog blev det trots den lite ovana digitala mötesplatsen ett välbesökt årsmöte då hela 44 personer deltog. Före årsmötet visades Helena Karlssons digitala presentation om Hellefors bruks arkiv. Presentationen finns i sin helhet att titta på via Arkiv Sörmlands YouTube-kanal. Efter årsmötet höll Anna-Sophia von Celsing och Ragnar Boman ett intressant föredrag om brukspatron Lars Gustaf von Celsing, Hellefors bruk och de olika arkiv som skapats och som nu finns på Arkiv Sörmland och Riksarkivet.

Årsmöteshandlingar
Meddelande nr 40
Dagordning
Verksamhetsberättelse 2020
Bokslut 2020
Revisionsberättelse 2020
Valberedningens förslag


Årsboken »Bergslagshistoria 2020«

Bergslagshistoria 2020Nu så har den 32:a årgången av årsboken »Bergslagshistoria 2020« skickats ut till alla medlemmar!

Bergslagshistoria 2020 rymmer ett antal intressanta artiklar och guldkorn ur arkiven som på olika sätt belyser Bergslagens historia och tradition, arbete och kultur.

Caroline Lindroth, doktorand vid Uppsala universitet, ger i sin artikel som handlar om mäns och kvinnors arbete i Sala gruvsamhälle under perioden 1736–1770 nya perspektiv på Bergslagens arbete.

Harald Henrysson skriver om kusinerna Hjalmar och Carl Wilhelm Hammarsköld, två brukspatroner från Västmanland som flydde till USA undan ekonomiska svårigheter i Sverige. I artikeln får vi följa familjernas öden och äventyr i det nya landet.

Per Thunström berättar om traktortillverkningen vid Bolinder-Munktell i Eskilstuna under andra världskriget, en tid då företaget ställdes inför stora utmaningar.

I övriga artiklar skriver Anders Nordebring om poststationen i Gräsberg, Ingrid Neil om herrarbetare från Leksand och Oskar Nilsson om J.A. Selander, en av de tidningsmän som öppet tog ställning mot nazismen under andra världskriget.

Ja, det är en del av innehållet i den nya årsboken. Innehållsförteckningen hittar du här.

Om du inte redan är medlem i Föreningen Bergslagsarkiv så är det bara att skicka in en anmälan och boken blir din! Då får du förutom denna årsbok även föregående års årsbok! Läs mer om medlemskapet här.
GDPRDataskyddsförordningen

Allmänt
Från den 25 maj 2018 gäller den nya Dataskyddsförordningen (på engelska förkortad GDPR – General Data Protection Regulation). Föreningen Bergslagsarkiv respekterar allas rätt till integritet och vi är måna om att följa gällande regler för dataskydd.

Personuppgiftsansvarig
Föreningen Bergslagsarkiv.

Hur vi behandlar personuppgifter
Genom medlemskap i Föreningen Bergslagsarkiv samlas kontaktinformation med uppgifter avseende namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Dessa uppgifter används bland annat för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot våra medlemmar. Dessa uppgifter sparas endast så länge som det anses vara nödvändigt för verksamheten.

Vi lämnar inte ut uppgifter om enskilda personer utan tillstånd/samtycke.