Till startsidan

Hem

Årsboken

Exkursioner

Seminarier

Om oss

Bli medlem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exkursion och årsmöte i Avesta den 31 maj 2024

Föreningen Bergslagsarkivs årsmöte med tillhörande exkursion arrangerades i år i Avesta fredagen den 31 maj. Under dagen fick deltagarna besöka Verket/Avesta Art, Avesta myntmuseum och Gamla byn. Gemensam lunch avnjöts på Restaurang Koppardalen varefter föreningens årsmöte avhölls i den närbelägna Corneliussalen promenad på egen hand i Gamla byn.

Ett detaljerat program finns att hämta som en pdf-fil här.

Årsmöteshandlingar:
Dagordning
Verksamhetsberättelse för 2023
Resultat- och balansräkning för 2023
Revisionsberättelse för 2023

Verket/Avesta Art. Verket/Avesta Art. Verket/Avesta Art.
Verket/Avesta Art. Verket/Avesta Art.. Gamla byn i Avesta.
Gamla byn i Avesta. Avesta myntmuseum. Avesta myntmuseum.

Årsboken »Bergslagshistoria 2023«

Bergslagshistoria 2023Nu har den 35:e årgången av årsboken »Bergslagshistoria 2023« skickats ut till alla medlemmar!

Bergslagshistoria 2023 rymmer ett antal intressanta artiklar och guldkorn ur arkiven som på olika sätt belyser Bergslagens historia och tradition, arbete och kultur.

Louise Hackelberg kastar nytt ljus på Lagersbergs säteris takmålningar.

Göran Karlsson skriver om trolovningsbarnet som fick ta över Vrethammars bruk.

Byggmaterialindustrin inom ASSI beskrivs av Carl-Magnus Gagge.

Peter Bergström höjer spänningen och skriver om ytterligare ett kriminalfall i Bergslagen.

Bilden av de kvinnliga arbetarna i Uddeholms AB:s personaltidning analyseras av Maja Köhler.

Hans A. Lidén skriver om Torshällas medeltida historia och Tomas Carlberg berättar om friherren och landskapsmålaren Olof Hermelin.

I de kortare arkivfyndsartiklarna skriver Anders Nordebring om när elektriciteten kom till Älvkarleby och Håkan Henriksson om när dynamiten skulle introduceras vid Bergslagens gruvor.

Ja, det är en del av innehållet i den nya årsboken. Innehållsförteckningen hittar du här.

Om du inte redan är medlem i Föreningen Bergslagsarkiv så är det bara att skicka in en anmälan och boken blir din! Då får du förutom denna årsbok även årets årsbok! Läs mer om medlemskapet här.GDPRDataskyddsförordningen

Allmänt
Från den 25 maj 2018 gäller den nya Dataskyddsförordningen (på engelska förkortad GDPR – General Data Protection Regulation). Föreningen Bergslagsarkiv respekterar allas rätt till integritet och vi är måna om att följa gällande regler för dataskydd.

Personuppgiftsansvarig
Föreningen Bergslagsarkiv.

Hur vi behandlar personuppgifter
Genom medlemskap i Föreningen Bergslagsarkiv samlas kontaktinformation med uppgifter avseende namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Dessa uppgifter används bland annat för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot våra medlemmar. Dessa uppgifter sparas endast så länge som det anses vara nödvändigt för verksamheten.

Vi lämnar inte ut uppgifter om enskilda personer utan tillstånd/samtycke.