Till startsidan

Hem

Årsboken

Exkursioner

Seminarier

Om oss

Bli medlem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsboken »Bergslagshistoria 2020«

Bergslagshistoria 2020Nu så har den 32:a årgången av årsboken »Bergslagshistoria 2020« skickats ut till alla medlemmar!

Bergslagshistoria 2020 rymmer ett antal intressanta artiklar och guldkorn ur arkiven som på olika sätt belyser Bergslagens historia och tradition, arbete och kultur.

Caroline Lindroth, doktorand vid Uppsala universitet, ger i sin artikel som handlar om mäns och kvinnors arbete i Sala gruvsamhälle under perioden 1736–1770 nya perspektiv på Bergslagens arbete.

Harald Henrysson skriver om kusinerna Hjalmar och Carl Wilhelm Hammarsköld, två brukspatroner från Västmanland som flydde till USA undan ekonomiska svårigheter i Sverige. I artikeln får vi följa familjernas öden och äventyr i det nya landet.

Per Thunström berättar om traktortillverkningen vid Bolinder-Munktell i Eskilstuna under andra världskriget, en tid då företaget ställdes inför stora utmaningar.

I övriga artiklar skriver Anders Nordebring om poststationen i Gräsberg, Ingrid Neil om herrarbetare från Leksand och Oskar Nilsson om J.A. Selander, en av de tidningsmän som öppet tog ställning mot nazismen under andra världskriget.

Ja, det är en del av innehållet i den nya årsboken. Innehållsförteckningen hittar du här.

Om du inte redan är medlem i Föreningen Bergslagsarkiv så är det bara att skicka in en anmälan och boken blir din! Då får du förutom denna årsbok även föregående års årsbok! Läs mer om medlemskapet här.


Höstseminariet uppskjutet

På grund av den fortsatt rådande pandemin har Föreningen Bergslagsarkivs styrelse beslutat att skjuta upp det planerade höstseminariet till nästa år. Vi får hoppas att läget har förbättrats då och att seminariet går att genomföra på ett säkert sätt.

Något som föreningens medlemmar kan se fram emot redan i år är årsboken Bergslagshistoria som är under arbete. Detta märkliga år kan det dessutom utlovas en mer omfångsrik årgång än vanligt. Bland annat kommer man att kunna läsa om de två brukspatronerna Hammarsköld som vid 1800-talets mitt flydde till Amerika, Bolinder-Munktells traktortillverkning under andra världskriget, nya och spännande perspektiv på Bergslagens arbete samt några kortare arkivfynd.


Årsmöte på nätet den 28 maj 2020

Under den rådande pandemin valde Föreningen Bergslagsarkiv att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och höll i år för första gången inget traditionellt årsmöte i samband med en exkursion utan mötet hölls via den digitala mötestjänsten Zoom.

16 personer deltog i årsmötet. Som ny i styrelsen invaldes Björn Pierrou från Arkivcentrum Dalarna. Årsmötesprotokollet finns i sin helhet att läsa som en pdf-fil här.

Det planerade Hagforsbesöket kan förhoppningsvis genomföras i samband med årsmötet 2021. Håll gärna också koll på föreningens Facebooksida för nyheter.

Årsmötet via Zoom 2020

Årsmöteshandlingar:
Dagordning
Verksamhetsberättelse 2019
Bokslut 2019
Revisionsberättelse 2019
Valberedningens förslagGDPRDataskyddsförordningen

Allmänt
Från den 25 maj 2018 gäller den nya Dataskyddsförordningen (på engelska förkortad GDPR – General Data Protection Regulation). Föreningen Bergslagsarkiv respekterar allas rätt till integritet och vi är måna om att följa gällande regler för dataskydd.

Personuppgiftsansvarig
Föreningen Bergslagsarkiv.

Hur vi behandlar personuppgifter
Genom medlemskap i Föreningen Bergslagsarkiv samlas kontaktinformation med uppgifter avseende namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Dessa uppgifter används bland annat för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot våra medlemmar. Dessa uppgifter sparas endast så länge som det anses vara nödvändigt för verksamheten.

Vi lämnar inte ut uppgifter om enskilda personer utan tillstånd/samtycke.