Till startsidan

Hem

Årsboken

Exkursioner

Seminarier

Om oss

Bli medlem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studiebesök i Hedemora den 10 mars

Föreningen Bergslagsarkiv inbjuder till en dag i Hedemora. Aktiviteterna börjar med förmiddagskaffe och fortsätter med en promenad till Hedemora kommunarkivs nya arkivlokal, där vi bland annat får en visning av
Klosters AB:s arkiv, som nyligen flyttats från Långshyttan. Vi får också höra om hur flytten gick till och något om andra arkiv i kommunarkivet.

Efter arkivbesöket serveras lunch, varefter vi besöker byggnadsvårdsbutiken Klassiska byggvaror, där vi får höra berättelsen om hur det hus vari butiken är inrymd renoverades. Byggnaden är ursprungligen en gammal handelsgård, som mellan 1850 och 1987 inrymde stadens apotek. Som sista punkt på programmet går vi under sakkunnig ledning på en stadsvandring genom Hedemoras centrala delar.

Samling vid Kafé Wahlman, Myrgatan 6 (Stora torget) kl. 09.50. Dagen avslutas ca kl. 15.00.

Anmälan till arrangemanget skall vara inkommen senast torsdagen 5 mars 2020. Anmäl dig emellertid gärna så snart som möjligt! Anmälan kan lämnas via epost (info@bergslagsarkiv.se), brev (Föreningen Bergslagsarkiv, c/o Landsarkivet i Uppsala, Box 135, 751 04 Uppsala) eller telefon (019/777 19 52, Håkan Henriksson). Meddela vid anmälan eventuella födoämnesallergier och önskemål om vegetarisk kost.

Deltagande i besöket inklusive förmiddagskaffe med bulle och pajbuffé med kaffe och kaka på maten kostar per deltagare 300 kr. Beloppet insättes på plusgirokonto 439 81 43-0 (Föreningen Bergslagsarkiv).

Arrangemanget är öppet för alla, men härmed ett erbjudande till den som inte är medlem: sätt in sammanlagt 475 kronor så får du utom deltagande i hedemoradagen också årsboken Bergslagshistoria 2020, som utkommer senare under året, och som bonus även årsboken Bergslagshistoria 2019!

Ladda hem programmet som en pdf-fil här.


Årsboken »Bergslagshistoria 2019«

Bergslagshistoria 2018Nu så har årsboken »Bergslagshistoria 2019« skickats ut till alla medlemmar!

Bergslagshistoria 2019 rymmer ett antal intressanta artiklar och guldkorn ur arkiven som på olika sätt belyser Bergslagens historia och tradition, arbete och kultur.

Harald Henrysson skriver om amerikanskan Clelia Mathews skildring av sin resa från South Carolina i USA till Sverige och Bergslagen på 1880-talet. En spännande berättelse där vi får följa med till bruksmiljöer och möta Sverige ur ett amerikanskt perspektiv.

Gunilla Zimmermann berättar om sudettyskarna och deras historia, en ganska okänd invandrargrupp som under orostiderna på 1930- och 1940-talen kom till bland annat Eskilstuna och Västerås. I artikeln lyfts enskilda människoöden fram med hjälp av unikt material, minnen och intervjuer med efterlevande.

Hans Bergh berättar om gruvepoken i Kantorp och Stav i Sörmland, där gruvdrift ägde rum från 1600-talets slut fram till 1967.

Bland guldkornen ur arkiven finner vi en berättelse om tyfoidfeber i Skinnskatteberg på 1890-talet, en brevsamling som berättar om en emigrants längtan hem till Vingåker, en grön brukshistoria från Hammarby i Gästrikland, om den frivilliga rekryteringen av kvinnor till beredskapen under andra världskriget i Lindesberg och sist även en skildring av ett opinionsmöte för kvinnlig rösträtt i Örebro 1909.

Ja, det är en del av innehållet i den nya årsboken. Innehållsförteckningen hittar du här.

Om du inte redan är medlem i Föreningen Bergslagsarkiv så är det bara att skicka in en anmälan och boken blir din! Då får du förutom denna årsbok även 2020 års årsbok! Läs mer om medlemskapet här.


Exkursion och årsmöte i Uppland
den 23 maj 2019

Föreningen Bergslagsarkivs årsmöte med exkursion hölls torsdagen 23 maj 2019. Färden gick till Alunda järngjuteri och Ramhälls gruva. På programmet stod besök vid Alunda järngjuteri och rundvandring vid Ramhälls gruvor. Ett detaljerat program finns att hämta som en pdf-fil här.

Årsmötet hölls strax efter lunchen på bygdeggården i Ramhäll. Styrelsen omvaldes i sin helhet.

Skrot till smältning vid Alunda Järngjuteri. Göran och Bosse visar hur det går till att göra gjutformar. Modeller till urnor som ska gjutas.
Gjutformar redo för gjutning. Tappningshålet från ugnen syns mitt i bilden. Olika modeller till gjutformar. Dagens lunch och eftermiddagsfika intogs i Ramhälls bygdegård.
Den kunnige guiden Johan Roth berättar initierat om de kvarstående byggnaderna vid Ramhäll. De kvarstående och imponerande byggnaderna vid Ramhäll har tyvärr utsatts för klotter och förstörelse på senare år. Närmare än så här bör man nog inte gå de vattenfyllda gruvorna.

GDPRDataskyddsförordningen

Allmänt
Från den 25 maj 2018 gäller den nya Dataskyddsförordningen (på engelska förkortad GDPR – General Data Protection Regulation). Föreningen Bergslagsarkiv respekterar allas rätt till integritet och vi är måna om att följa gällande regler för dataskydd.

Personuppgiftsansvarig
Föreningen Bergslagsarkiv.

Hur vi behandlar personuppgifter
Genom medlemskap i Föreningen Bergslagsarkiv samlas kontaktinformation med uppgifter avseende namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Dessa uppgifter används bland annat för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot våra medlemmar. Dessa uppgifter sparas endast så länge som det anses vara nödvändigt för verksamheten.

Vi lämnar inte ut uppgifter om enskilda personer utan tillstånd/samtycke.