Till startsidan

Hem

Årsboken

Exkursioner

Seminarier

Om oss

Bli medlem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kallelse till årsmöte den 28 maj 2020

Under den rådande pandemin följer Föreningen Bergslagsarkiv Folkhälsomyndighetens rekommendationer och kallar härmed till ett distansårsmöte. Mötet kommer att hållas torsdagen den 28 maj i den digitala mötestjänsten Zoom. Tjänsten kräver endast en dator med internetuppkoppling och webbläsare, alternativt en smartmobil med appen Zoom nedladdad. Den som använder dator men saknar mikrofon kan använda sig av en chattfunktion.

Det har i media framhållits att det finns säkerhetsrisker med mötestjänsten Zoom. Det gäller för den som för andra liknande tjänster att de skall hanteras med förnuft. Vi kommer att följa de rekommendationer som bland annat Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap publicerat kring hanteringen.

Den som vill delta skall senast måndagen 18 maj anmäla det per epost till christina.sirtoft-breitholtz@riksarkivet.se och får sedan i retur en inloggningslänk och information om hur mötet går till. De som anmält sig kommer också att ges möjlighet att delta vid ett testtillfälle som anordnas i god tid före årsmötet.

Årsmöteshandlingarna kommer att finnas tillgängliga här på föreningens webbplats, senast onsdagen 20 maj.

Det planerade Hagforsbesöket kan förhoppningsvis genomföras i samband med årsmötet 2021. Håll gärna också koll på föreningens Facebooksida för nyheter.

Årsmöteshandlingar:
Dagordning
Verksamhetsberättelse 2019
Bokslut 2019
Revisionsberättelse 2019
Valberedningens förslag


Årsboken »Bergslagshistoria 2019«

Bergslagshistoria 2018Nu så har årsboken »Bergslagshistoria 2019« skickats ut till alla medlemmar!

Bergslagshistoria 2019 rymmer ett antal intressanta artiklar och guldkorn ur arkiven som på olika sätt belyser Bergslagens historia och tradition, arbete och kultur.

Harald Henrysson skriver om amerikanskan Clelia Mathews skildring av sin resa från South Carolina i USA till Sverige och Bergslagen på 1880-talet. En spännande berättelse där vi får följa med till bruksmiljöer och möta Sverige ur ett amerikanskt perspektiv.

Gunilla Zimmermann berättar om sudettyskarna och deras historia, en ganska okänd invandrargrupp som under orostiderna på 1930- och 1940-talen kom till bland annat Eskilstuna och Västerås. I artikeln lyfts enskilda människoöden fram med hjälp av unikt material, minnen och intervjuer med efterlevande.

Hans Bergh berättar om gruvepoken i Kantorp och Stav i Sörmland, där gruvdrift ägde rum från 1600-talets slut fram till 1967.

Bland guldkornen ur arkiven finner vi en berättelse om tyfoidfeber i Skinnskatteberg på 1890-talet, en brevsamling som berättar om en emigrants längtan hem till Vingåker, en grön brukshistoria från Hammarby i Gästrikland, om den frivilliga rekryteringen av kvinnor till beredskapen under andra världskriget i Lindesberg och sist även en skildring av ett opinionsmöte för kvinnlig rösträtt i Örebro 1909.

Ja, det är en del av innehållet i den nya årsboken. Innehållsförteckningen hittar du här.

Om du inte redan är medlem i Föreningen Bergslagsarkiv så är det bara att skicka in en anmälan och boken blir din! Då får du förutom denna årsbok även 2020 års årsbok! Läs mer om medlemskapet här.


GDPRDataskyddsförordningen

Allmänt
Från den 25 maj 2018 gäller den nya Dataskyddsförordningen (på engelska förkortad GDPR – General Data Protection Regulation). Föreningen Bergslagsarkiv respekterar allas rätt till integritet och vi är måna om att följa gällande regler för dataskydd.

Personuppgiftsansvarig
Föreningen Bergslagsarkiv.

Hur vi behandlar personuppgifter
Genom medlemskap i Föreningen Bergslagsarkiv samlas kontaktinformation med uppgifter avseende namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Dessa uppgifter används bland annat för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot våra medlemmar. Dessa uppgifter sparas endast så länge som det anses vara nödvändigt för verksamheten.

Vi lämnar inte ut uppgifter om enskilda personer utan tillstånd/samtycke.